MINH THY – RAU SINH VIÊN LOLI DỄ THƯƠNG NHIỆT TÌNH

Thông Tin Cơ Bản
 Họ Tên Minh Thy
 Tuổi 20
 Hôn Nhân Độc Thân
 Nghề Nghiệp Sinh Viên
 Số Điện Thoại . . . . . . 8212
 Thành Phố Long An
 Quận Huyện Bến Lức
Đánh giá
 Số nốt 4
 Vếu Trắng trẻo, vừa tay
 Vòng 2 Thon gọn
 Mông Hơi bé cơ mà nhấp ghê
 V4 Gọn gàng, hơi thâm do cơ địa
 Điện nước Lênh láng cmnl
 Kiểu dáng Loli

 

Video nổi bật